VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Jan Škoula

ambulantní internista

Fakulta všeobecného lékařství 1.LF v Praze 1988

Atestace v oboru Vnitřní lékařství 1991

Atestace v oboru Urgentní medicína a medicína katastrof 1999

Specializovaná způsobilost lékaře v oboru Vnitřní lékařství 2005

Po absolvování FVLUK a roce povinné vojenské služby jsem začal pracovat jako lékař na interním oddělení nemocnice v České Lípě. Po 3 letech a úspěšně složené atestaci jsem se vrátil do Prahy a nastoupil na Záchrannou službu hl.m.Prahy. Na záchrance pracuji doposud, byť na zkrácený úvazek. Měl jsem možnost získat praxi na centrálním příjmu nemocnice Záchranné služby Na Malvazinkách, po přesunu tohoto pracoviště do nově postavené FN v Motole jsem nějaký čas pokračoval tam. V rámci své práce jsem působil v týmech pozemní i letecké záchranné služby, několik let v pozici vedoucího lékaře. Součástí mé práce byla i repatriace pacientů ze zahraničí. V rámci ZZSHMP jsem se podílel na vyučovací a školící činnosti. Po atestaci z UM a MK jsem pracoval několik let jako externí lektor ILF. Od roku 2009 působím jako ambulantní internista ve své praxi v lékařském domě v Uhříněvsi.