VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Jan Škoula

ambulantní internista

Fakulta všeobecného lékařství 1.LF v Praze 1988

Atestace v oboru Vnitřní lékařství 1991

Atestace v oboru Urgentní medicína a medicína katastrof 1999

Specializovaná způsobilost lékaře v oboru Vnitřní lékařství 2005

Po absolvování FVLUK a roce povinné vojenské služby jsem začal pracovat jako lékař na interním oddělení nemocnice v České Lípě. Po dalších 3 letech praxe a úspěšně složené atestaci jsem se vrátil do Prahy a nastoupil na Záchrannou službu hl.m.Prahy. Na záchrance pracuji doposud, byť na zkrácený úvazek. Měl jsem možnost získat zkušenosti na centrálním příjmu nemocnice Záchranné služby Na Malvazinkách, po přesunu tohoto pracoviště do nově postavené FN v Motole jsem nějaký čas pokračoval tam. V rámci své práce jsem působil v týmech pozemní i letecké záchranné služby, několik let v pozici vedoucího lékaře. Součástí mé činnosti byla i repatriace pacientů ze zahraničí. Na ZZSHMP jsem se podílel na školení a vyučování ve školícím centru. Po atestaci z UM a MK jsem byl několik let externím lektorem ILF. Od roku 2009 pracuji jako ambulantní internista ve své praxi v lékařském domě v Uhříněvsi.